Disclaimer Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van www.heisafeesten.info is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via www.heisafeesten.info op enigerlei wijze te verspreiden. Door deze website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Voor privé gebruik mogen de foto's gedownload worden. Het is echter niet toegestaan om de foto's te verkopen of te gebruiken voor commerciële activiteiten. www.heisafeesten.info besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. www.heisafeesten.info alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen/stichtingen en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. Voor meer info over het gebruik van materiaal van de site www.heisafeesten.info kunt U contact opnemen via e-mail: info.
Heisa staat voor Heijen samen